محصولات کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

رنگ ترافیکی از خانواده رنگ های صنعتی است و برای هدایت و کنترل ترافیک جاده و خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت، این رنگ‌ها که به علائم افقی نیز مشهور هستند برای نشان دادن قوانین راهنمایی و رانندگی، علامت‌گذاری منطقه، حریم گذاری، خط‌کشی، و غیره کاربرد دارند. رنگ های ترافیکی کاربردهای متفاوتی دارند و متناسب با هدف و شرایط، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رنگ‌ها عموماً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 •   لاک پلی یورتان  
 •   رویه پلی یورتان مات  
 •   رویه پلی یورتان نیمه براق 
 •   رویه پلی یورتان 
 •   لاک اپوکسی پلی آمین  
 •   پرایمر اپوکسی دو جزیی آمین 
 •   رنگ اپوکسی میانی دو جزیی آمین 
 •   رنگ اپوکسی نهایی دو جزیی آمین  
 •   لایه میانی پوشش کف پلی یورتان 
 •   لایه میانی پوشش کف اپوکسی 
 •   رنگ پلی یورتان ورزشی 
 •   رنگ پلی یورتان تارتان 
 •   رزین اپوکسی آمین 
 
 
 
رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکیرنگ ترافیکیرنگ ترافیکیرنگ ترافیکیرنگ ترافیکیرنگ ترافیکی