محصولات رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی از خانواده رنگ های صنعتی است و برای هدایت و کنترل ترافیک جاده و خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت، این رنگ‌ها که به علائم افقی نیز مشهور هستند برای نشان دادن قوانین راهنمایی و رانندگی، علامت‌گذاری منطقه، حریم گذاری، خط‌کشی، و غیره کاربرد دارند. رنگ های ترافیکی کاربردهای متفاوتی دارند و متناسب با هدف و شرایط، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رنگ‌ها عموماً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

لیست محصولات صنعتی اکسیر

مدیر فروش : آقای انصاری

021-55192587    09909466957
  •   رنگ ترافیکی سرد سه جزیی 
  •   رنگ ترافیکی سرد دو جزیی 
  •   رنگ ترافیکی سرد تک جزیی 
  •   رنگ ترافیکی گرم 
 
 
 
رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی رنگ ترافیکی